Medlemsskap

Medlemsskap

 

Alle som vil arbeide for foreningens formål kan bli medlemmer. Lag og organisasjoner kan stå tilsluttet NTFIB som støttemedlemmer.


 

Medlemskontingent avsettes hvert år ved årsmøte med alminnelig flertall etter forslag fra styret.


Medlemskontingenter (üyelik aidatı) er:

 

Enkeltmedlem/hoved familiemedlem

(Tek üye / ana aile üyesi): 300 NOK per år.


Ekstra familiemedlem (diğer aile üyeleri) : 100 NOK per år.


Pensjonister og studenter (emekli ve öğrenciler) : 150 NOK pr år.

 

Innbetalt kontingent refunderes ikke (ödenen aidatlar geri ödenemez)!Vil du bli medlem? Send e-post til styret@ntfib.no


Üye olmak istiyorsanız lütffen e-posta gönderin styret@ntfib.no

 

Medlemskap opphører etter eget ønske eller hvis medlemskontingenten ikke er betalt i et års perioden. Styret kan ekskludere et medlem dersom dette opptrer på en måte som skader foreningen eller forbindelsen mellom Norge og Tyrkia. Det endelige vedtak skal godkjennes av årsmøtet.

Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB)

Postboks 1806 Håkonsgaten

5866 Bergen                               Organisasjonsnummer: 915167446