Medlemsskap

Medlemsskap

 

Alle som vil arbeide for foreningens formål kan bli medlemmer. Lag og organisasjoner kan stå tilsluttet NTFIB som støttemedlemmer.


 

Medlemskontingent avsettes hvert år ved årsmøte med alminnelig flertall etter forslag fra styret.


Medlemskontingenter (üyelik aidatı) er:

 

Enkeltmedlem/hoved familiemedlem

(Tek üye / ana aile üyesi): 300 NOK per år.


Ekstra familiemedlem (diğer aile üyeleri) : 100 NOK per år.


Pensjonister og studenter (emekli ve öğrenciler) : 250 NOK pr år.

 

Innbetalt kontingent refunderes ikke (ödenen aidatlar geri ödenemez)!


Vil du bli medlem? Klikk her:

https://portal.smartorg.no/action/reg/39fa5832

eller send e-post til styret@ntfib.no


Üye olmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın:

https://portal.smartorg.no/action/reg/39fa5832

veya  styret@ntfib.no adresine e-posta gönderin


For å oppdatere info om medlemskapet klikk her:

Üyelik bilgilerini yenilemek için tıklayın:

https://portal.smartorg.no/login


Medlemskap opphører etter eget ønske eller hvis medlemskontingenten ikke er betalt i et års perioden. Styret kan ekskludere et medlem dersom dette opptrer på en måte som skader foreningen eller forbindelsen mellom Norge og Tyrkia. Det endelige vedtak skal godkjennes av årsmøtet.

Salgsbetingelser for Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB)

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB)
Postboks 1806 Håkonsgaten, 5866 Bergen
Org.nr: 915167446

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle gebyrer, avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB) før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Betalingen
Ved bestilling vil kort/Vipps blir belastet samme dag.

5. Levering
Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB) er ansvarlig for levering av kjøpte produkt, tjeneste eller abonnement. Hvis et produkt ikke kan leveres eller en tjeneste/abonnement kanselleres vil innbetalingen refunderes om ikke annet er opplyst. Betalingsgebyret refunderes ikke.

6. Angrerett/retur
En innbetaling kan kanselleres i samråd med Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB).

7. Reklamasjonshåntering
Reklamasjon rettes til Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB).

8. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er operatør. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan operatør, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at operatør og Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB) skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at operatør skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Konfliktløsning
Klager rettes til Norsk-tyrkisk forening i Bergen (NTFIB) innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.